Felhasználási feltételek
1. Érvényesség
Ezek a Felhasználási feltételek valamennyi, a www.arportal.hu internet domain alatt nyújtott szolgáltatásra vonatkoznak. Mindig azok a Felhasználási feltételek vannak érvényben, melyek a szolgáltatások konkrét igénybevételekor a felhasználók által a www.arportal.hu domain alatt lehívhatóak. Az itt nyújtott szolgáltatások igénybevételével a felhasználó elfogadja ezeket a Felhasználási feltételeket.
2. A vállalkozás tárgya
A guenstiger.de GmbH (továbbiakban "guenstiger.de") a www.arportal.hu internet domain (továbbiakban "ÁrPortál") alatt végfelhasználók és forgalmazók számára egy információs platformot bocsát rendelkezésre. Ezeken a weboldalakon különböző termékek és azok forgalmazóinak információit bocsátjuk ingyenesen és független módon rendelkezésre.
A szolgáltatást biztosítja a:
guenstiger.de GmbH
Deichstraße 34
D-20459 Hamburg
Németország
Ügyvezető: Harald Schiffauer
Cégbíróság Hamburg - HRB 77316
3. Árajánlatok
Valamennyi, az ÁrPortál weboldalain megjelenített termékár esetében új termékről van szó (tehát nem használt, kiállítási darabokról, kirakati vagy hibás készülékekről, stb.). Valamennyi ár tartalmazza a törvény által aktuálisan előírt általános forgalmi adót (ÁFÁ-t). Ezek az árak mindig a guenstiger.de tudomására hozott árakat mutatják. Technikai okokból az árak kiválasztása, feldolgozása és adatbázisba olvasása során fellépő késleltetések nem zárhatók ki. Mi igyekszünk az adatbázisbeli adatokat aktuálisan tartani, ezt azonban sem garantálni nem tudjuk, sem az adatok kivétel nélküli helyességéért nem tudunk felelősséget vállalni. Az ÁrPortál weboldalain bemutatott árak ezért csupán támpontként kezelendők: ezek olyan várható árak, melyeket a felhasználónak az általa kiválasztott forgalmazónál le kell ellenőriznie. Ha eközben félreértések adódnak, kérjük tájékoztasson bennünket a tényállásról az [email protected] e-mail címen, megadva az időpontot, az árakat, a forgalmazót, illetve az Ön elérhetőségét. Amennyiben hibát talál adatbázisunkban, kérjük értesítsen minket az [email protected] e-mail címen, és a hibát haladéktalanul javítjuk.
4. Szerződéses viszonyok és kötelességek
A guenstiger.de végfelhasználók számára csupán információkat bocsát ingyenesen rendelkezésre. A megjelenített termékek nem a guenstiger.de ajánlatai. A weboldal használatán keresztül nem jön létre szerződéses viszony a végfelhasználó és a guenstiger.de között a forgalmazók által kínált termékeket illetően. A guenstiger.de a megjelenített ajánlatokat a legnagyobb gondossággal gyűjti. A guenstiger.de nem vállal garanciát vagy jótállást az árak, a termékajánlatok leírása, vagy egyéb információk helyességéért, melyek az ÁrPortál weboldalain leközlésre kerülnek. A guenstiger.de nem garantálja, hogy ezek az információk hibátlanok, és egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a weboldalon megjelenített információk elírási hibákat tartalmazhatnak. Az itt rendelkezésre bocsátott információk rendszeres változásokon esnek át. A guenstiger.de különösen nem vállal jótállást arra, hogy a termékek az egyes forgalmazóknál a bemutatott feltételekkel megvásárolhatók. A weboldalon bemutatott webáruházak e tekintetben az ebből eredő követelések alól a guenstiger.de-t felmentik. A guenstiger.de nem vállal garanciát weboldalai funkcionalitásáért és működőképességéért. A guenstiger.de fenntartja a jogot valamennyi webáruház felvételére és azok eltávolítására a mindenkori szerződéses viszonyok keretei között.
5. Felelősség
A guenstiger.de felelőssége a következő rendelkezések értelmében korlátozott. Mindez nem érinti a guenstiger.de felelősségét a német termékfelelősségi törvény (Produkthaftungsgesetz), illetve más, a német törvények által előírt felelősségek tekintetében. A guenstiger.de mindig korlátlan felelősséggel tartozik, ha a guenstiger.de egy hiányosságot rosszindulatúan elhallgat vagy ennek szándékával cselekszik, illetve ha a guenstiger.de a korlátlan felelősségre szerződésben garanciát vállalt vagy egy termék beszerzési rizikóját átvállalta.
Ezen kívül a guenstiger.de mindig korlátlanul felel az emberi életet, emberi testet vagy az egészséget ért, elkövetőként okozott sérelmekből származó károkért, amennyiben a sérülést a guenstiger.de maga, annak jogi képviselője, vagy alkalmazottja okozta.
A guenstiger.de ezen kívül csupán a saját maga által (szándékosan vagy durva gondatlanságból) okozott jelentős károkért, a vezető alkalmazottai vagy törvényes képviselői által okozott jelentős károkért, illetve alkalmazottjai (egyszerű alkalmazottjai) által szándékosan okozott károkért felel.
A guenstiger.de érdemben felel azon jelentős szerződésbeli kötelezettségeinek valamennyi megszegése esetén, melyek betartása a szerződés céljának eléréséhez különös jelentőséggel bír (ún. kardinális kötelezettségek). Ez akkor is érvényes, ha a kötelezettséget vezető alkalmazottja vagy más alkalmazottja szegte meg. Más kötelezettség-szegések esetén a guenstiger.de szintén érdemben felel az egyszerű alkalmazottak által okozott jelentős károkért.
Az ebben a pontban leírt esetekben a guenstiger.de felelőssége a tipikus módon előre látható károk megtérítésének mértékéig korlátozott. Azon forgalmazók, akik az ÁrPortál weboldalain ajánlataikat közzéteszik, felmentik a guenstiger.de-t harmadik fél minden követelése alól, melyek ezen ajánlatok leközléséből származnak. Ez különösen érvényes versenyjogi követelésekre, illetve szerződéses forgalmazói megkötésekből származó követelésekre.
6. Véleményfórum
A megjelenített termékekről beküldött vélemények nyilvánosságra hozzataláról kizárólag a guenstiger.de dönt. A vélemény szerzője a guenstiger.de-re ruházza az időben és térben korlátlan jogot a közzétételre. A szerzőnek nincs joga a vélemény nyilvánosságra hozatalára. A guenstiger.de fenntartja a jogot a beküldött vélemények értelem szerinti lerövidítésére, illetve megváltoztatására (pl. helyesírási hibák esetén, stb.). A beküldött véleményeket nem kell a szerző megnevezésével leközölni. Azok a vélemények, melyek nem elegendően egy termékre vonatkoznak, sértőek, rágalmazóak vagy tartalmilag helytelenek, nem kerülnek megjelenítésre. A guenstiger.de nyomatékosan elhatárolja magát a harmadik féltől származó megjelenített véleményektől. A vélemények nyilvánosságra hozatalával az ÁrPortál weboldal véleményfórumában a guenstiger.de nem teszi e véleményeket magáévá.
7. Szerzői jogi megjegyzések
Valamennyi, az ÁrPortál oldalain megjelenített tartalom és adat a szerzői jogi törvény szerinti szerzői jogi védelmet élvez. A teljes vagy részbeni reprodukálás, sokszorosítás, terjesztés vagy módosítás csak a guenstiger.de előzetes írásbeli engedélyével történhet. Ezek a tevékenységek megszegik a szerzői jog előírásait és jogi úton üldözésre kerülnek.
8. Adatvédelem
A guenstiger.de a személyi adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását a német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), a Telemédia Törvény (Telemediengesetz, TMG), a Műsorszórási Államszerződés (Rundfunkstaatsvertrag, RStV), és más kötelező érvényű adatvédelmi jogi előírások alapján végzi. Részletek a különálló Adatvédelmi irányelvek alatt találhatóak.
9. Általános rendelkezések
Ezen weboldalak használatára a német jog van érvényben. E weboldalak használatából eredő jogvitákban, ha ez törvényileg megengedett, a hamburgi bíróság (Németország) az illetékes.
Kelt: 2017. Október 11.
x-pixel